اس ام اس فلسفی و جــمـلاتی ارزشمند از بزرگان جهان


مجموعه ایی از جملات ارزشمند از بزرگان جهان که به صورت اس ام اس جمع آوری شده و توسط سایت آریــا دانلود در اختیار شما قرار گرفته است.ادامه مطلب...
موضوع بندی: اسم اس فلسفی


مجموعه ایی از جملات ارزشمند از بزرگان جهان که به صورت اس ام اس جمع آوری شده و توسط سایت آریــا دانلود در اختیار شما قرار گرفته است.


کسی که زبانش را حفظ کند خدا عیب او را می پوشاند. (امام علی «ع»)
**************************
کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقی)
**************************
کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)
**************************
نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)
**************************
قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد. (امام علی «ع»)

**************************
به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. (شکسپیر)
**************************
چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. (کانت)
**************************
بهترین یار و پشتیبان هر کس بازوان توانای اوست.
**************************
برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. (لردآدیبوری)
**************************
کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. (مثل اسپانیولی)
**************************
بالاترین ارزش برای انسان اینست که راهی به شناخت خویش پیدا کند. (امام علی «ع»)
**************************
کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. (مثل فرانسوی)
**************************
همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. (مثل آلمانی)
**************************
میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. (شکسپیر)
**************************
اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)
**************************
ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. (کنفوسیوس)
**************************
خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)
**************************
کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (اسپانیولی)
**************************
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. (افلاطون)
**************************
ترقی مولود فعالیت دائمی است زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد.
**************************
آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. (دیمقراطیس)
**************************
گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. (مثل چینی)

موضوع بندی: اسم اس فلسفی

آخرین ارسال ها